Thursday, October 12, 2006

Vad har Nato gemensamt med lettiska vantar?

Svaret hittas här:

http://www.rigasummit.lv/en/?id=cats&nid=696

Letterna stickar upp 4 500 par traditionella vantar som gåvor till deltagarna i Natos toppmöte i Riga. Tänk er, bord efter bord som dignar under de vidunderligaste traditionella vantar, alla stickade med tunntunna stickor av mästare! För en gångs skull vore jag gärna med där...

What is the common denominator of Nato and Latvian mittens?

You can find the answer here:

http://www.rigasummit.lv/en/?id=cats&nid=696

The Latvians knit up 4 500 pairs of traditional mittens to be given as gifts to the participants of the Nato summit in Riga. Just think, tables crammed with spectacular traditional mittens, all knitted in cobweb-like yarn by master knitters! Just this once I'd like to be there...

Marianne in Finland
coming soon http://www.ekebodesign.eu